บรรยากาศงาน Merry Christmas & Happy New Year

       กิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาสงาน Merry Christmas & Happy New Year ของห้องสมุดวิทยาลัยเพาะช่าง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา