ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมงาน Poh chang Book Fair ครั้งที่ 5

          ห้องสมุดวิทยาลัยเพาะช่าง ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ เข้าร่วมงาน Poh chang Book Fair ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องโถงกลาง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเพาะช่าง  โดยภายในงานจะมีทั้งหนังสือดีลดราคาจากหลายสำนักพิมพ์ และกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย