ห้องสมุดวิทยาลัยเพาะช่าง สู้ภัยโควิด-19 ไม่คิดค่าปรับหนังสือ

      ห้องสมุดวิทยาลัยเพาะช่าง สู้ภัยโควิด-19 ไม่คิดค่าปรับหนังสือ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้สามารถติดต่อที่ห้องสมุด เพื่อคืนหนังสือได้ตามวันและเวลาทำการปกติ หรือโทรสอบถามห้องสมุดวิทยาลัยเพาะช่างได้ที่ เบอร์ 02-6238790 ต่อ 6205