เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ปฏิบัติงาน ห้องสมุด วิทยาลัยเพาะช่าง

ประกาศรับสมัครงาน …. 
เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
ปฏิบัติงาน ห้องสมุด วิทยาลัยเพาะช่าง
วุฒิปริญญาตรี
สถานที่รับสมัคร : วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
* รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 8 กุมภาพันธ์ 2562 (เว้นวันหยุดราชการ)
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/