บุคลากร

นางวิระมล จันทร์ภู่
ตำแหน่ง หัวหน้างานห้องสมุด
e-mail : Library.pochang@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6206

นายพิรสิทธิ์ น้อยวัฒน์
ตำแหน่ง บรรณารักษ์
e-mail : Library.pochang@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6205